Ik ben altijd anders geweest dan de wind

,

Ik heb altijd een zachte hand gehad voor de bomen
voor die van buiten en die in de stad zijn gekomen

Ik ben altijd anders geweest dan de wind
die uiteindelijk de bomen kan breken

Ik ben tegenwoordig een zeker soort kind
dat zich nergens behoeft te wreken

Pierre Kemp